Niezakłócone funkcjonowanie procesów przetwarzania informacji w Twojej firmie powinno być strategicznym czynnikiem w bieżącej działalności. Zapewnienie ciągłości działania firmy i jej rozwoju zależy przede wszystkim od bezpieczeństwa informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane. Dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji organizacja powinna zdefiniować System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2014, jako