Systemy jakości

NORMY STANDARDY I ZALECENIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNA
PN-EN 62305-1:2011 – Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne (oryg.)
PN-EN 62305-4:2011 – Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach (oryg.)
PN-IEC 60364-3:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-45:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC 60364-4-482:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC 60364-7-707:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych
PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
PN-EN 50173-1:2011 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 50173-2:2008 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Pomieszczenia biurowe
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Pomieszczenia biurowe (oryg.)
PN-EN 50173-3:2008 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 3: Zabudowania przemysłowe
PN-EN 50173-3:2008/A1:2011 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 3: Zabudowania przemysłowe (oryg.)
PN-EN 50173-4:2008 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 4: Zabudowania mieszkalne
PN-EN 50173-4:2008/A1:2011 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 4: Zabudowania mieszkalne (oryg.)
PN-EN 50173-5:2009 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 5: Centra danych
PN-EN 50173-5:2009/A1:2011 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 5: Centra danych (oryg.)
PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 5: Centra danych (oryg.)
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości (oryg.)
PN-EN 50174-2:2010 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków (oryg.)
PN-EN 50174-3:2014-02 – wersja angielska – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków
PN-EN 50346:2004 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania
PN-EN 50346:2004/A1:2009 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania
PN-EN 50346:2004/A2:2010 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania
PN-ISO/IEC 2382-25:1996 – Technika informatyczna – Terminologia – Lokalne sieci komputerowe
SYSTEMY DOZOROWE CCTV STOSOWANE W ZABEZPIECZENIACH
PN-EN 62676-1-1:2014-06 – wersja angielska– Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1: Wymagania systemowe (oryg.)
PN-EN 50132-5-1:2012 – wersja angielska Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Część 5-1: Transmisja wideo — Ogólne wymagania eksploatacyjne
PN-EN 50132-5-2:2012 – wersja angielska Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji wideo
PN-EN 50132-5-3:2013-04 – wersja angielska Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Część 5-3: Transmisja wideo — Analogowa i cyfrowa transmisja wideo
PN-EN 50132-7:2013-04 – wersja angielska – Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 7: Wytyczne stosowania
SYSTEMY I URZĄDZENIA SYGNALIZACJI POŻARU
PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-EN 54-1:2011 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej
PN-EN 54-3:2014-12 – wersja angielska Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-3:2014-12 – wersja angielska – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-4:2001 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze
PN-EN 54-4:2001/A1:2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze
PN-EN 54-5:2003 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła – Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu – Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
PN-EN 54-7:2004/A2:2009 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu – Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
PN-EN 54-10:2005 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część10: Czujki płomienia – Czujki punktowe
PN-EN 54-10:2005/A1:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 10: Czujki płomienia – Czujki punktowe
PN-EN 54-11:2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe
PN-EN 54-11:2004/A1:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe
PN-EN 54-12:2005 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 12: Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego
PN-EN 54-13:2007 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 13: Ocena kompatybilności podzespołów systemu
PN-EN 54-16:2011 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
PN-EN 54-17:2007 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 17: Izolatory zwarć
PN-EN 54-18:2007 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia
PN-EN 54-20:2010 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 20: Czujki dymu zasysające
PN-EN 54-21:2009 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
PN-EN 54-23:2010 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory optyczne (oryg.)
PN-EN 54-24:2008 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – Głośniki
PN-EN 54-25:2011 – Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 25: Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe
PN-EN 12094-5:2010 – Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających
PN-EN 12094-6:2010 – Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących
PN-EN 12094-7:2002 – Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych – Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2
PN-EN 12094-7:2002/A1:2006 – Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych – Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2
PN-EN 12094-1:2006 – Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego sterowania
PN-EN 12094-2:2007 – Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających
PN-EN 12094-13:2005 – Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych – Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych
PN-EN 12094-12:2007 – Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 12: Wymagania i metody badań pneumatycznych urządzeń alarmowych
PN-EN 12094-9:2006 – Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych
SYSTEMY I URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMU
PN-EN 50136-1:2012 – wersja angielska– Systemy alarmowe — Systemy i urządzenia transmisji alarmu — Część 1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu
PN-EN 50136-2:2014-05 – wersja angielska – Systemy alarmowe — Systemy i urządzenia transmisji alarmu — Część 2: Wymagania dotyczące nadajnika-odbiornika miejsca chronionego (SPT)
SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU W ZABEZPIECZENIACH
PN-EN 60839-11-1:2014-01 wersja angielska Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia – Część 1: Wymagania systemowe
PN-EN 50133-2-1:2002 – Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach — Część 2-1: Wymagania dla podzespołów (oryg.)
PN-EN 50133-7:2002 – Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach — Część 7: Zasady stosowania (oryg.)
SYSTEMY ALARMOWE
PN-EN 50130-4:2012 – wersja polska – Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych
PN-EN 50130-5:2012 – wersja angielska – Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA
PN-EN 50131-10:2015-01 – wersja angielska – Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji włamania i napadu — Część 10: Wymagania techniczne dotyczące stosowania nadajnika-odbiornika (SPT) miejsca chronionego
PN-EN 50131-1:2009 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe
PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe
PN-EN 50131-2-2:2009 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania – Pasywne czujki podczerwieni
PN-EN 50131-2-2:2009/IS1:2014-08 – wersja polska – Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji włamania i napadu — Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania — Pasywne czujki podczerwieni
PN-EN 50131-2-3:2010 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych
PN-EN 50131-2-4:2009 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych
PN-EN 50131-2-4:2009/IS1:2014-08 – wersja polska – Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji włamania i napadu — Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych
PN-EN 50131-2-5:2010 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych
PN-EN 50131-2-5:2010/IS1:2014-08 – wersja polska – Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji włamania i napadu — Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych
PN-EN 50131-2-6:2012 – wersja polska – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 2-6: Czujki stykowe (magnetyczne)
PN-EN 50131-3:2010 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 3: Urządzenia sterujące i obrazujące (oryg.)
PN-EN 50131-4:2010 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 4: Sygnalizatory (oryg.)
PN-EN 50131-5-3:2011 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania – Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych
PN-EN 50131-6:2009 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 6: Zasilanie
PN-EN 50131-8:2010 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 8: Urządzenia/systemy do wytwarzania mgły (oryg.)
PN-EN 50131-10:2015-01 – wersja angielska Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji włamania i napadu — Część 10: Wymagania techniczne dotyczące stosowania nadajnika-odbiornika (SPT) miejsca chronionego
PN-E-08390-5:2000 – Systemy alarmowe – Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania sygnalizatorów
URZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA MECHANICZNEGO
PN-EN 1143-1:2012 – wersja angielska – Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości – Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie – Część 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń (oryg.)
PN-EN 1143-2:2014-06 – wersja angielska – Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości – Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie – Część 2: Systemy depozytowe
PN-EN 179:2009 – Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań
PN-EN 1047-1:2006 – Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości – Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej – Część 1: Szafy na nośniki danych i wkładki na dyskietki
PN-EN 1047-2+A1:2013-07 – wersja angielska – Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości – Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej – Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji (oryg.)
PN-EN 1192:2001 – Drzwi – Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 1522:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13123-1:2002 – Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.)
PN-EN 13501-2+A1:2010 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
PN-EN 1155:1999 – Okucia budowlane – Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych – Wymagania i metody badań
PN-EN 1155:1999/A1:2004 – Okucia budowlane – Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych – Wymagania i metody badań
PN-EN 1155:1999/AC:2006 – Okucia budowlane – Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych – Wymagania i metody badań
PN-EN 14846:2010 – Okucia budowlane – Zamki – Zamki i zaczepy elektromechaniczne – Wymagania i metody badań
ZARZĄDZANIE I OCHRONA INFORMACJI W SYSTEMACH IT
PN-ISO/IEC 27002:2014-12 – wersja polska – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji
PN-I-13335-1:1999 – Technika informatyczna – Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych – Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych
PN-ISO/IEC 27001:2014-12 – wersja polska – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania

INNE DOKUMENTY

Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

http://www.policja.katowice.pl/metodyka.pdf

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN w jednostkach resortu Ministerstwa Sprawiedliwości RP

http://www.cors.gov.pl/lan.html

Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki

TOP