Konsulting

Biuro Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych oferuje usługi w zakresie:

  • badania i opiniowania systemów alarmowych, opracowywania ekspertyz, udzielania porad technicznych,
  • rzeczoznawczej oceny ofert, zgodnie z wymaganiami Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
  • opracowywania analiz ryzyka, ochrony i bezpieczeństwa obiektów, ryzyka ubezpieczeniowego, kosztorysowania,
  • współuczestnictwa w przygotowywaniu planów ochrony obiektów,
  • prowadzenia inwestorskich i autorskich nadzorów technicznych nad projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji elektronicznych systemów zabezpieczeń, uczestnictwo w ich odbiorach.
TOP