Nadzory

Realizacja inwestycji należy do skomplikowanych procesów wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia w szeregu specjalistycznych branż. Szczególnie realizacja kompleksowego zabezpieczenia obiektów kwalifikujących się do wysokiej kategorii zagrożeń, takich jak budynki biurowe, zakłady przemysłowe, banki i instytucje finansowe, urzędy administracji państwowej czy też obiekty wojskowe.

Systemy zabezpieczenia technicznego i automatyki obiektowej stanowią ok. 10% wartości inwestycji i często są niedoceniane podczas realizacji, często zmniejsza się koszty na zaplanowane zabezpieczenia, zamieniając na inne tańsze, ale nierzadko nie spełniające wymagań rozwiązania.

Taki sposób realizacji inwestycji prowadzi do problemów eksploatacyjnych po odbiorze obiektu, a tym samym częstych problemów z serwisem, konserwacją i wsparciem technicznym Użytkownika.

Współczesny proces realizacji inwestycji kompleksowego zabezpieczenia obiektów wymaga znajomości nie tylko zagadnień technologicznych, ale także prawnych i wymagań normalizacyjnych. Inwestorzy powinni powoływać ekspertów dla nadzoru inwestycji zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego obiektu, aby w przyszłości zaoszczędzić sobie kosztów i kłopotów z tytułu problemów eksploatacyjnych, które w zasadniczy sposób mogą mieć wpływ na charakter biznesowy inwestycji.

Nasza firma posiada duże doświadczenie w prowadzeniu nadzorów inwestycyjnych zarówno dla obiektów biurowych, urzędów państwowych, zakładów przemysłowych i obiektów wojskowych.

Zapewniamy:

  • prowadzenie wymaganej i prawidłowej dokumentacji technicznej jak i budowlanej niezbędnej dla realizacji inwestycji,
  • nadzoru nad prawidłową realizacją technologiczną i normatywną wykonawstwa, kontrolę kosztów realizacji,
  • prawidłowy przebieg inwestycji pod względem zgodności z przyjętym harmonogramem,
  • pełną kontrolę i monitorowanie wszelkich nieprawidłowości i zakłóceń,
  • gwarantujemy wysoki poziom usług oraz odpowiedzialność z tytułu prowadzenia inwestycji,
  • wymagane dokumenty niezbędne do odbioru technicznego obiektu,
  • wymagane szkolenia dla Użytkownika, operatora i administratora obiektu.
TOP