Zarządzanie bezpieczeństwem technicznym

Żyjemy w dobie komunikacji elektronicznej, jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Wobec tych przeobrażeń społeczno-technologicznych serwerownia z całą swoją infrastrukturą staje się „sercem” organizacji. Niezawodność działania systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwo informacji biznesowych, niejawnych, danych osobowych, itd. stały się wymogiem bezpieczeństwa państwa, obywateli i przedsiębiorstwa.

Firma Electronic Power and Market Sp. z o.o. – doświadczony partner w realizacji projektów w obszarze monitorowania infrastruktury technicznej obiektów telekomunikacyjnych – podejmuje na swojej stronie temat bezpieczeństwa serwerowni w kontekście monitorowania poprawności działania infrastruktury technicznej, systemów zabezpieczenia technicznego, zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych.

Na stronie prezentowane są informacje dotyczące obowiązujących wymagań prawnych, stosowanych rozwiązań, standardów. Opisane są również rozwiązania firmy EP&M wykorzystywane w monitoringu serwerowni.

System monitoringu serwerowni SCS Win

Przeznaczenie:

System SCS Win umożliwia zdalny nadzór dużej ilości serwerowni lub innych obiektów technicznych rozproszonych w różnych lokalizacjach.

 • automatyczne alarmowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń alarmowych,
 • monitorowanie stanów pracy urządzeń oraz wielkości analogowych,
 • rejestracja pracy systemów zasilania i klimatyzacji w czasie rzeczywistym,
 • analiza statystyczna pracy urządzeń,
 • generowanie raportów dotyczących pracy nadzorowanych urządzeń i obiektów,
 • zdalne sterowanie urządzeniami – opcjonalnie z możliwością blokowania takich funkcji,
 • integracja systemów nadzoru oferowanych przez producentów sprzętu,
 • współpraca z innymi systemami nadzoru – przekazywanie danych do nadrzędnych systemów nadzoru, pobieranie danych z systemów obcych.
 • efektywne nadzorowanie dużej ilości urządzeń – szybki przepływ danych,
 • wielozadaniowość,
 • niezawodność,
 • duża pojemność bazy danych pozwalająca na analizę stanów pracy urządzeń w zadanych przedziałach czasowych,
 • autodiagnostyka systemu,
 • możliwość indywidualnych modyfikacji systemu dla potrzeb Użytkownika,
 • szeroka gama sterowników komunikacyjnych dla kontrolerów nadzoru i sterowników urządzeń:
  •  ABB,
  • Ademco,
  • Ascom,
  • Benning,
  • Bosh,
  • BPS,
  • Delta Power,
  • Denco,
  • Eltek,
  • EP&M,
  • Ericsson/Emerson
  • GE,
  • Powec,
  • Horus,
  • IMV,
  • Lavato,
  • LibertHiross,
  • Medcom,
  • Merawex,
  • Mitsubishi
  • Posto
  • Power-One,
  • Pozyton,
  • Sony,
  • Start Italiana
  • Stulz,
  • Tecnoelettra,
  • Telzas,
  • Twellve,
  • V&H,
  • Vesda,
  • Victron.

dowolne łącza komunikacyjne:

 • łącza komutowane PSTN,
 • sieć komputerowa Ethernet – TCP/IP,
 • GSM, GPRS,
 • E1/G.703 – SDH,
 • łącze światłowodowe.

Ergonomia

 • optymalizacja interfejsu użytkownika – wszystkie dane pogrupowane wg kryterium: alarmy pilne, alarmy niepilne, zaniki zasilania, wartości analogowe,
 • historia zdarzeń – możliwość odtworzenia stanu obiektu z dowolnej chwili,
 • możliwość wprowadzania danych tekstowych dotyczących nadzorowanego obiektu,
 • narzędzia oceny stanu rezerwy bateryjnej.

Oprogramowanie systemu

W skład oprogramowania systemowego SCS Win wchodzą następujące aplikacje:

 • SCS Win Serwer – program główny odpowiedzialny za przetwarzanie informacji,
 • SCS Win KD (Koncentrator Danych) – moduł komunikacyjny,
 • SCS Win CN – aplikacja Centrum Nadzoru.

SCS Win Serwer – Zadaniem serwera jest:

 • przetwarzanie danych,
 • przekazywanie danych do aplikacji Centrów Nadzoru,
 • przechowywanie danych i archiwizacja,
 • współpraca z innymi systemami nadzoru.

SCS Win Koncentrator danych (KD) – odpowiada za:

 • komunikację z kontrolerami nadzoru, sterownikami,
 • bezpieczeństwo na styku sieci publicznej (PSTN, GSM) i sieci korporacyjnej,
 • zapewnienie odpowiedniej drożności przepływu danych.

SCS Win Centrum Nadzoru (CN) – Zadaniem aplikacji jest:

 • zobrazowanie danych aktualnych i archiwalnych odzwierciedlających stany pracy nadzorowanych obiektów,
 • sygnalizacja stanów alarmowych na nadzorowanych obiektach,
 • gromadzenie danych dodatkowych o nadzorowanych obiektach,
 • kontrolę pracy operatora nadzorującego pracę obiektów,
 • tworzenie raportów pracy obiektów, grupy obiektów i ich zapis w formacie HTML, MS Word, MS Excel;
 • tworzenie histogramów i statystyk pracy urządzeń, sygnałów alarmowych, pomiarów i parametrów,
 • analizę stanu zasilania obiektu, czasu zaniku zasilania podstawowego, czasu rezerwy bateryjnej itp.

Integracja systemów

System SCS Win umożliwia integrację monitoringu urządzeń różnych producentów w jedną spójną prezentację na poziomie obiektu. System umożliwia za pomocą jednego łącza komunikacyjnego dostęp do dowolnych urządzeń znajdujących się w obiekcie. Dostęp jest możliwy zarówno za pomocą oprogramowania SCS Win jak i również oryginalnego oprogramowania serwisowego producenta danego urządzenia.

Zapraszamy do korzystania z usług i rozwiązań firmy EP&M.

TOP