Andrzej Wójcik

Doktor nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo państwa (Akademia Obrony Narodowej – 1999); mgr inż. absolwent Politechniki Warszawskiej (1984); ekspert i konsultant w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zabezpieczenia technicznego, ochrony informacji, polityki bezpieczeństwa, Przewodniczący Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności;

* Certyfikowany audytor wiodący IEC/ISO 27001 – Zarządzania bezpieczeństwem informacji dwóch organizacji BSI i ISOQAR; * Trener do spraw szkolenia audytorów wewnętrznych ISO 27001 organizacji SAI Global/EFSIS Polska, BSI Management Systems Polska Sp. z o.o., KEMA Quality; * Ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie Bezpieczeństwa; * Rzeczoznawca w zakresie zabezpieczenia technicznego osób i mienia Stowarzyszenia POLALARM; * Ukończone ukierunkowane na bezpieczeństwo studia podyplomowe w tym: marketing i analiza rynku security (SGH 1991), radioelektronika – Politechnika Warszawska (1994), obronność państwa (Akademia Obrony Narodowej 1998), zarządzanie infrastrukturą IT (Wyższa Warszawska Szkoła Informatyki -2007); * Posiada Certyfikat w zakresie zarządzania usługami teleinformatycznymi wg ITIL V3 (2009), zarządzania projektami wg metodyki PRINCE 2 (2010); * Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych w firmach sektora IT i budowlanym. * Pełni od wielu lat funkcje społeczne w organizacjach branży zabezpieczeń technicznych i ochrony informacji, takich jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych – od listopada 2012r. został Członkiem Zarządu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” – od listopada 2012r. pełni funkcję Wiceprezesa; * Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki, na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, szkoleń w zakresie ochrony informacji, szacowania ryzyka, audytorów wewnętrznych bezpieczeństwa informacji, ochrony zasobów informacyjnych; * Autor skryptów i publikacji branży zabezpieczenia min. redaktor prowadzący oraz współautor poradnika „Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń” (Wydawnictwo Dashofer od 2001r.), redaktor pisma branżowego ZabezpieczeniaOchrona Informacji i Mienia specjalizujący się w tematyce zabezpieczeń technicznych i ochrony informacji, polityki bezpieczeństwa, projektowaniu zintegrowanych systemów sygnalizacji zagrożeń, kosztorysowania, analizie rynku; * Przeprowadził audyty bezpieczeństwa w kilkudziesięciu obiektach instytucji państwowych, wojskowych, komercyjnych m.in. sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, przemysłu elektromaszynowego oraz spożywczego. * Autor metodyki badania poziomu bezpieczeństwa organizacyjno-technicznego obiektów; * Wdrożył skutecznie kilka systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji m.in. ISO27001 w branży telekomunikacyjnej, usług technicznych, przemyśle chemicznym, budowlanym; * Autor metodyki kosztorysowania systemów alarmowych wg opracowanego przez siebie i uznanego Katalogu Nakładów Roboczych AL-01 *

W 2012r. uhonorowany prestiżowymi nagrodami NOT – medalem im. Feliksa KUCHARZEWSKIEGO za zasługi w piśmiennictwie i czasopiśmiennictwa technicznego oraz Diamentową Odznaką Honorową NOT.

Nasza działalność publicystyczna

Aktywnie także działamy na polu propagowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

Niewątpliwie największym naszym osiągnięciem jest udział w redagowaniu nowatorskiego dzieła poradnika „Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczenia” Wydawnictwa Dashofer pod redakcją dr inż. Andrzeja Wójcika, który stanowi unikalne na skalę europejską kompendium wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Połączenie praktycznej wiedzy na temat systemów zabezpieczeń z informacjami dotyczącymi aktualnego stanu prawnego w dziedzinie ochrony mienia.

Poradnik prezentuje:

 • Mechaniczne systemy zabezpieczeń
 • Elektroniczne systemy zabezpieczeń
 • Zintegrowane systemy zabezpieczeń
 • Ochronę informacji niejawnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Ochronę teleinformatyczną
 • Podstawy prawne dotyczące branży zabezpieczeń
 • Identyfikację i weryfikację z wykorzystaniem metod biometrycznych
 • Normalizację, certyfikację oraz ocenę zgodności w branży zabezpieczeń
 • Projektowanie systemów zabezpieczeń
 • Branżowe zrzeszenia i związki
 • Kosztorysowanie oraz przebieg procesu inwestycyjnego
 • Eksploatację systemów sygnalizacji zagrożeń

Współpracujemy także z redakcjami czasopism branżowych takich jak:

„Systemy Alarmowe” www.systemyalarmowe.com.pl

„Ochrona Mienia” www.ochrona.euro-media.pl

„Zabezpieczenia” www.zabezpieczenia.com.pl

Posiadamy szereg opracowań dotyczących specjalnych tematów zabezpieczenia np. bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego serwerowni, fizycznego bezpieczeństwa informacji, wyposażenia zapasowego stanowiska zarządzania itd.

Opracowujemy także na zlecenie specjalne publikacje dotyczące określonych obszarów bezpieczeństwa np. ochrony informacji niejawnych, odpowiedzialności kierownika jednostki organizacyjnej za bezpieczeństwo, ciągłości działania jednostki organizacyjnej w sytuacji kryzysowej itd.

Istnieje możliwość zamówienia i udostępnienia publikacji po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania drogą elektroniczną.

ZLEĆ AUDYT SWOJEJ FIRMY JUŻ DZIŚ!

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Zadzwoń lub napisz.

TOP