Niezakłócone funkcjonowanie procesów przetwarzania informacji w Twojej firmie powinno być strategicznym czynnikiem w bieżącej działalności. Zapewnienie ciągłości działania firmy i jej rozwoju zależy przede wszystkim od bezpieczeństwa informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane. Dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji organizacja powinna zdefiniować System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2014, jako
Unijna rezolucja RODO, która wejdzie w życie w maju 2018 r., oznacza rewolucję w dziedzinie przetwarzania danych osobowych. Niedostosowane do nowej regulacji może oznaczać dotkliwe kary! Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ujednolici prawo w kwestii przetwarzania danych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z jej wejściem w życie wiążą się dodatkowe restrykcje i obowiązki, umożliwiające
Tagged under: , ,